Kustantajan palsta


TUTKI, ÄLÄ MATKI

Maailma on täynnä eri kielillä ja kaikilla mahdollisilla tyylilajeilla

kirjoitettuja kirjoja. Mikä parasta, suuri määrä näistä kirjoista löytyy
kirjastoista ja huikea määrä jopa suomennettuina. Kirjasto on kirjailijan ja
varsinkin kirjailijaksi aikovan aarreaitta. Ei pelkästään luettavaksi
mielenkiintoisa ja hienosti kirjoitettuja kirjoja vaan ennen kaikkea
tutkimuskohteena.


Miten eri tavalla kirjailijat ovat kirjoittaneet ja luoneet teoksensa.

Mielenkiintoista on perehtyä sanojen rytmiin ja järjestykseen. Huomata, kuinka
sanat liittyvät yhteen, muodostavat mielikuvia ja herättävät tunteita. Kuinka
ja miten tietty asia voidaan kertoa kirjoittamalla sanat tietyssä
järjestyksessä. Ja miten tietty mielikuva ja tietty tunne voidaan herättää.


On myös mielenkiintoista tutkia niiden kirjailijoiden tyyliä, jotka ovat

suosikkejani ja joiden kaltaista tekstiä haluaisin itse kirjoittaa.


Kirjailijoilla on aivan ainutlaatuinen, omannäköisensä sointu teksteissään.

Tutkimalla eritavoin kirjoitettuja tekstejä, niistä löytää mitä ilmeisemmin sen
itselle omimman tavan kirjoittaa. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa, että
kaikesta muilta oppimasta huolimatta kirjoitukseni on syntyisin minusta. Olen
luonut itseni näköistä, tunnistettavaa tekstiä.


Muiden suora matkiminen kostautuu ennen pitkää. Siitä puuttuu silloin aito

maku ja teksti jättää lukijansa kylmäksi. Kopiointi näkyy. ” Ei kannettu vesi
kaivossa pysy” on hyvä sanonta tässäkin tapauksessa.


VAKAVAA VIIHDETTÄ

Olen pohtinut esikoisteokseni genreä. Olen nimennyt sen psykologiseksi
jännitysromaaniksi sen teemojen ja käsittelytavan mukaan. Kyseessä ei ole
dekkari eikä trilleri, ei myöskään perinteinen jännäri. Mikä se sitten on ja
onko se viihdettä?


En käy pohtimaan varsinaisesti viihdekirjallisuuden määritettä, koska sen

rajat ovat nykyaikana hämärtyneet. Mietin lähinnä sitä voiko vakavan,
syvällisiä pohdintoja herättävän kirjan parissa viihtyä? Mitkä asiat
viihdyttävät?


Oletan, että päähenkilön uskottavuus ja lukijan mahdollisuus jollakin

tasolla samaistua häneen on merkittävä osa viihtymistä. Myös se, että kirja
haastaa lukijansa myös henkisellä tasolla ja puhuttelee ratkaisujensa kautta,
lisää mielestäni teoksen viihdyttävyyttä.


Mutta tekeekö se, että kirjan parissa viihtyy siitä viihdettä? Onko kyseessä

silloin viihdekirjallisuus?


MIKSI KIRJOITAN

Kun puheen ovi on kiinni, onneksi sanan ikkuna on auki.

Käsikirjoituksia lukiessani ja editoidessani sekä omia tekstejä työstäessäni olen paljon miettinyt sanoja. Niiden voimaa ja merkitystä. Niiden määrää suhteessa niiden sanomaan. Sanat muuttuvat eläväksi kirjoitettuna, puhumalla sanat helposti typistyvät jokapäiväisyyksiin. Kirjoitetulla sanalla on painoarvoa. Puhe unohtuu, mutta kirjoitettu sana säilyy. Kirjoittamalla kirjailija työstää ajatuksiaan. Ajattelemalla pohjustaa kirjoittamistaan. Kirjoittaminen avaa uusia ulottuvuuksia, ruokkii mielikuvitusta. Tarina herää eloon kirjoitetun sanan kautta. Parhaimmillaan sanat herättävät toivoa, tuovat lohtua, ilahduttavat ja viihdyttävät. Siirtävät lukijansa uusiin maailmoihin, saavat unohtamaan arjen, edes hetkeksi. Siksi myös minä kirjoitan.

landscape-nature-winter-island-trees-mist-lake-snow-japan-calm-1200x768.jpg


MUISTA HENGITTÄÄ

Elämässämme monia asioita verrataan hengittämiseen. Siis ennen kaikkea siten, että joku asia tai teko sujuu itsestään. Kuin hengittäminen. Kun se sujuu, sitä ei tarvitse ajatella. Nyt kuitenkin ajattelen.

Veden alla on syytä pidättää hengitystä. Siis olla kokonaan hengittämättä. Siten ei voi olla kauan. Ellei sitten ole syvyyssukeltaja, joka kestää hengittämättä meren syvyydessä pitkiäkin aikoja. Pakko hänenkin on sieltä pintaan tulla ennenpitkää ja hengittää.

Jännittävät ja kiihottavat tilanteet nopeuttavat hengitysrytmiä ja kyllä siinä sydänkin hakkaa nopeammin. Lepo ja rauha hidastavat molempia. Rentous on tärkeää. Myös silloin kun jokin asia vaatii keskittymistä ja tavanomaisuuden ylittämistä.

Kun kaikki on kohdallaan hengitystä ei edes huomaa. Se vain on olemassa. Silti se on elintärkeä toiminto. Kuin sydämenlyönnit.

Miten kirjasi/käsikirjoituksesi hengittää? Kulkeeko henki? Onko hengityksen rytmi sopusoinnussa kirjan jännitteen kanssa?


VALASKALAMALLI

Valaskalamalli.png

Teille, jotka olette ottaneet osaa kirjoituskoulutukseen tavalla tai toisella, oheinen kirjan käsikirjoituksen valaskalamalli on melko varmasti jo tuttu.

Omaa käsikirjoitusta työstäessäni siitä on ollut paljon apua. Sitä kautta olen pystynyt tutkimaan kirjan rakennetta ja toimivuutta konkreettisesti. Mallia ei tarvitse toteuttaa pakonomaisesti, mutta se antaa kuitenkin hyvän rakennekaavion ja suuntaviivat kirjan rakenteen toimivuuteen ja siten pystyy ehkä pahimmat karikot välttämään.
 1. Alkusysäys
Tapahtuma, joka käynnistää kirjan tarinan.
 1. Esittely
  Esittelee päähenkilön/päähenkilöt sekä tarinan puitteet. Tähän jaksoon liittyy myös ensimmäinen suuri, ”peruuttamaton” käännekohta, joka luo kirjan jännitteen. Tämä osio kaiken kaikkiaan noin 25% kirjasta eli noin neljännes.
 2. Tarinan kehittely ja syventäminen. Tähän jaksoon ajoittuu myös kirjan keskikohta (middle point) joka sisältää jonkin suuren tapahtuman muuttamatta kuitenkaan kirjan suuntaa.
 3. Kliimaksi l. Huipennus. Tämä osio sisältää alussa toisen peruuttamattoman tapahtuman PP 2, jota seuraa koko kirjan huipennus. Tämä toinen tapahtuma ajoittuu toiseksi viimeiseen neljännekseen.
 4. Häivytys, jossa kirja etenee päätökseen.


KIRJOITTAMISEN TAITO JA ILO

Kirjoittamisen taito on luomisen taitoa. Luova kirjoittaminen on sanoilla luomisen taito. Sanoilla on maailmoja luova voima. Sanoilla voit luoda mielikuvituksen maailmoja, ja koskettaa ihmisten tunteita. Sanoilla voit vaikuttaa ihmisiin, ja muuttaa maailmaa. Kirjoittamisen taito on sanojen käyttämisen taitoa.

Kirjoittamisessa vain mielikuvitus on rajana. Voit luoda kirjoittamalla kokonaisia maailmoja seikkailuineen ja ihmiskohtaloineen. Sanoilla voit opastaa ja viihdyttää, naurattaa ja saattaa kyyneliin. Paperilla voit herättää menneisyyden ja muistot taas henkiin, tai ennustaa tulevaa. Kirjoittamalla voit kuvata suuria tunteita, ja maalata ihmeellisiä mielikuvituksen maisemia.

Kirjoittamisen taito on niin kuin mikä tahansa taito. Harjoittelemalla jokainen voi oppia sen. Myös sinä voit oppia kirjoittamaan luovasti ja vapaasti. Voit oppia ilmaisemaan ajatuksiasi ja ideoitasi omin sanoin. Voit oppia luomaan mielikuvituksen maailmoja. Voit oppia ymmärtämään sanojen rytmin, niiden sisäisen musiikin, ja voit tuntea kirjoittamisen taian.


KÄSIKIRJOITUKSEN TIIVISTELMÄ

Tiivistelmä eli synopsis merkitsee tarinan kulkua kuvattuna keskeisten henkilöiden ja tarinan kannalta merkittävien käänteiden kautta. Tiivistelmää käytetään pääsääntöisesti näytelmän tai elokuvan käsikirjoituksessa, mutta mielestäni se sopii myös kirjan tiivistettyyn kuvailuun. Itseäni se auttoi hahmottamaan kirjani kokonaisuutena sekä kiinnittämään huomiota mahdollisiin ongelmakohtiin.
Tiivistelmässä tarinan perusristiriidan pitää olla selvästi näkyvillä. Vältä liiallisten yksityiskohtien luettelointia tai tyylilajin kuvailua.
Älä jätä synopsikseen vastaamattomia kysymyksiä esim. loppuratkaisun suhteen.

Tiivistelmässä pitäisi löytyä vastaus kysymyksiin:

 • Mitä tapahtuu?
 • Kenelle?
 • Miten?
 • Miksi?

Alussa voit esitellä muutamalla lauseella päähenkilön, hänen tavoitteensa ja keskeisen konfliktin.

 • Miten päähenkilö toimii tavoitteen saavuttaakseen?
 • Mikä häntä estää?
 • Mikä on lopputulos?
 • Onko tarinassa jokin selkeä käänne, joka muuttaa toiminnan suunnan kokonaan?
 • Mitä tapahtuu, jos henkilö ei saavuta tavoitettaan? Jos silloin päädytään vain takaisin tarinan alkutilanteeseen, ollaan väärillä jäljillä. Hyvässä tarinassa pitäisi olla kohta, josta ei voi enää palata menneeseen. Jokin on muuttunut.
 • Miten päähenkilösi muuttuu? Jos hän on aivan samanlainen tarinan alussa ja lopussa, tarina ei ehkä ole kertomisen arvoinen.

Synopsikseen kannattaa sisällyttää vain tarinan keskeiset henkilöt, eli ne, jotka vaikuttavat suoraan päähenkilön tavoitteisiin ja toiminnan suuntaan. Kaikkia sivuhenkilöitä synopsiksessa ei tarvitse mainita.
Mikäli koko tarinan tiivistäminen yhteen ainoaan liuskaan tuntuu vaikealta, älä syytä siitä omia kykyjäsi. Vika voi olla itse tarinassa, jota täytyy vielä karsia ja tiivistää. Synopsis on vaihe, jossa kannattaa kyseenalaistaa kaikki omat ratkaisunsa, koska niiden muuttaminen myöhemmin on paljon työläämpää ja turhauttavampaa.


KIRJAN RAKENNE

Kaikille lienee selvää että kirja koostuu kolmesta osasta: alusta, keskiosasta ja lopusta. Kirjaa kirjoitettaessa tulee nämä kaikki osaalueet ottaa huomioon ja paneutua niiden sisältöön ja suhteeseen koko kirjaan nähden. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirja tulisi kirjoittaa systemaattisesti alusta loppuun.
VOIKO RAKENNE ITSESSÄÄN OLLA TEHOKEINO?
Useasti kirjoittaja kokoaa kirjansa kuin palapelin, yksittäiset tapahtumat kirjoitetaan ensin ja lopuksi ne kootaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Loppu ilman varsinaista loppuhuipennusta voi myös aloittaa kirjan, keskiosa selvittää miten tähän on tultu ja kirjan loppu antaa alkutilanteelle lopullisen päätöksen.
MIKÄ ON OMA TAPASI KIRJOITTAA?
Kirjan tärkeimmät osat ovat sen alku ja loppu. Sanonta, että alulla myyt kirjan ja lopulla myyt seuraavan pitää melko varmasti paikkansa.
MILLAINEN KIRJAN ALOITUS ON MIELESTÄSI HYVÄ/KOUKUTTAVA?
Tuleeko lopun olla onnellinen tai antaa lopullinen vastaus kirjassa esiintyviin kysymyksiin/ongelmiin?
Voiko kirjan loppu jäädä auki?
Entäpä täysin yllättävä tai poikkeava loppu?


PÖYTÄLAATIKKOKIRJOITTAJASTA HUIPULLE

Onko tavoitteenasi tulla kirjailijaksi? Uskon että näin ajattelevat monet muutkin kirjoituksillaan pöytälaatikkoaan täyttävistä kirjoittajista. Miten sitten siirrytään laatikosta päivän valoon ja lopulta huipulle?

 1. On uskottava itseensä ja kykyynsä kirjoittaa muillekin kuin itselleen
 2. On oltava altis arvostelulle, mutta myös kiitokselle
 3. On oltava pitkäjänteinen ja kärsivällinen
 4. On kirjoitettava, kirjoitettava ja kirjoitettava, synnytettävä mitä tahansa tekstiä
 5. On kirjoitettava sellainen käsikirjoitus, jonka kustantaja haluaa julkaista.

Siinäkö kaikki? Ei, tämä oli vasta alkua. Päästäksesi huipulle edellä mainittujen asioiden täytyy toistua elämässäsi jatkuvasti. Lisäksi:

 1. On löydettävä oma tyylilaji ja kartutettava lukijakuntaa romaani romaanilta.
 2. Tyylilajia ei saa kesken kaiken muuttaa niin paljon, että entiset lukijat pettyvät, mutta uusiakin on tavoiteltava.
 3. On saatava lukijat lukemaan koko tuotanto läpi
 4. Ja sitten on vain kirjoitettava se LÄPIMURTOROMAANI ja olet huipulla.